LHD012-Chậu Lan Hồ Điệp Trắng 50 Cành

12,250,000 

Giá tham khảo
1-10    Cành             :220k/ Cành
10-20 Cành              : 210k / Cành 
20-50 Cành              :200k/Cành 
Lớn hơn 50  Cành    :195k/Cành