LHD004- Chậu Lan Hồ Điệp Hồng Và Trắng Đột Biến (15 Cành)

3,150,000 

Giá tham khảo
1-10 Cành :220k/ Cành
10-20 Cành : 210k / Cành
20-50 Cành :200k/Cành
Lớn hơn 50 Cành :195k/Cành