LHD014-Chậu Lan Hồ Điệp Trắng 8 Nhánh

1,680,000 

Giá tham khảo
1-5 Cành :220k/ Cành
5-10 Cành : 210k / Cành
10-20 Cành :200k/Cành
Trên 20 Cành :190k/Cành