Hoa tặng sinh nhật

1,300,000 
1,100,000 
2,990,000 

Bó Hoa Tươi

HB004-Khúc Tự Tình

650,000 

Bó Hoa Tươi

HB005-RainBow

950,000 

Bó Hoa Tươi

HB006-My Love

550,000 

Bó Hoa Tươi

HB007-Bó Yêu Thương

550,000 

Bó Hoa Tươi

HB008-Real Love

650,000 

Bó Hoa Tươi

HB009-Tình Ngây Thơ

550,000 

Bó Hoa Tươi

HB010-Snow

500,000 

Bó Hoa Tươi

HB011-Tình Nồng Thắm

600,000 
950,000