Bình Hoa Tươi

BH004-Ngày Yêu Đến

2,600,000 

Bình Hoa Tươi

BH005-Mừng Ngày Mới

2,200,000 
-6%

Bình Hoa Tươi

BH006-Ngàn Dấu Yêu

1,600,000  1,500,000 
1,200,000 
1,050,000 
-13%

Bình Hoa Tươi

BH009-Một Ngày Nhớ

1,150,000  1,000,000 
990,000 

Bình Hoa Tươi

BH011-Ngày Đặc Biệt

900,000 

Bình Hoa Tươi

BH012-Love Paradise

600,000 
1,100,000 
2,990,000 

Bó Hoa Tươi

HB036-Sunny

550,000