CÂY TIỂU CẢNH

TC001-Set Ông Bà Tôi

350,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC002-Tiểu Sa Mạc

230,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC003-Sen Móng Rồng

159,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC004-Sen Phật Bà

125,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC005-Cỏ May Mắn

95,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC006-Lá May Mắn Trắng

95,000 
69,000 
69,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC009-Sen Bắp Cải Tím

125,000 
95,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC011- Xương Rồng Tuyết

145,000 

CÂY TIỂU CẢNH

TC012-Bàng Singapore

219,000